Skip to main content

Tvister

Med ett stort engagemang, kunskap och noggrannhet åtar vi oss uppdrag som ombud i tvister inom samtliga områden som spänner över den ekonomiska familjerätten. Behöver du hjälp med att exempelvis klandra eller tolka ett testamente, kräva ut din laglott, tillvarata din rätt i en bodelning eller arvskiftesprocess, eller har anspråk riktats mot dig inom detta juridiska område – hör av dig till oss så undersöker vi hur vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt

Arvstvister

Separation

Skilsmässa

Vårdnadsmål

Ibland tar förhållanden slut och ibland finns det barn med i bilden. Ibland uppkommer meningsskiljaktigheter i fråga om vårdnaden av barnen, vart barnen ska bo och hur underhållet ska fördelas. Vårdnadstvister är ofta en känslomässig process och man kan behöva någon att vända sig till när frågorna hopar sig. Vi kommer ge dig trygghet och stöd i svåra beslut. I vårdnadstvister kan du beviljas rättshjälp eller rättsskydd vilket innebär att du inte behöver stå för hela kostnaden för ditt ombud. Vi hjälper dig alltid att ansöka om detta.

Vi på Agri Advokater har mångårig erfarenhet av att företräda enskilda individer i ärenden som rör LVU, LVM och LPT. När vi företräder dig kan du känna dig trygg med att vi sätter dina behov och intressen i främsta rummet. Kostnaden för ett offentligt biträde betalas av staten. Barnets bästa ska alltid vara vägledande och ligga till grund för huruvida barnet ska ges vård med stöd av LVU.

Till oss kan du komma om du eller ditt företag vill ha förebyggande juridisk rådgivning eller om du befinner dig i en domstolsprocess. Oavsett kommer vi göra vårt yttersta för att hjälpa dig på allra bästa sätt. Hos Agri Advokater är du i trygga händer.

Från och med nu byter vi namn till Agri Advokater.

Vi brinner lite extra för de gröna näringarna och har vår spetskompetens inom lantbrukssektorn. Därför är det ett naturligt steg att även vårt namn ska spegla vår inriktning.