Skip to main content

Medarbetare

Glädje och sorg, upp- och nedgångar, uppstart och avslut. Det finns många omskrivningar för när livet tagit en ny vändning, och vi vet av erfarenhet att det ibland behövs hjälp från någon utomstående för att få rätt på allt det juridiska - där hjälper vi dig framåt.

Våra kontor   Kontaktformulär

David Svenn
Jönköping / Linköping / Pajala / Tranås
Advokat / VD
036 - 19 64 42
0703 - 31 09 95
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Presentation

  Presentation

  David är specialist på fastigheter och arbetar med företag inom såväl de gröna näringarna som kommersiella fastighetsbolag.

  Han erbjuder rådgivning avseende komplicerade fastighetstransaktioner och transaktioner av bolag. Ofta med stöd av fastighetsbildningslagens, jordabalkens eller aktiebolagslagens regler.

  David har en stor erfarenhet av exploatering av mark för byggnation av bostäder och industrier och skadeståndstvister inom mark- och miljöjuridiken.

  David anlitas i företagsrekonstruktioner, försäljningar av företag och fastigheter, som god man enligt samäganderättslagen och som boutredningsman. David har särskild erfarenhet av de gröna näringarna, såsom exempelvis mjölkproduktion, spannmålsodling och köttproduktion.

  En företagsrekonstruktion handlar i huvudsak om att företaget ska undvika konkurs och istället bli långsiktigt bärkraftigt genom förändringar i verksamheten. David har stor erfarenhet av att arbeta med att vända företag till vinst eller att avveckla icke bärkraftiga företag. David har också stor erfarenhet av uppdrag som boutredningsman. Han anlitas ofta som boutredningsman för större gårdar med en komplicerad arvsproblematik.

  Som advokat anlitas David även som styrelseledamot i såväl onoterade familjeföretag som noterade tillväxtföretag.

Per-Arne Magnusson
Jönköping
Samarbetande advokat
0706 - 54 97 80
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Presentation

  Presentation

  Per-Arne företräder i huvudsak privatpersoner i ärenden gällande ekonomisk familjerätt, såsom boutredningar, arvs- och testamentstvister, bodelningar, samboavtal, äktenskapsförord och testamenten.

  Per-Arne åtar sig uppdrag som ombud, boutredningsman och bodelningsförrättare. Per-Arne anlitas vidare som offentlig försvarare i brottmål och som målsägandebiträde.

Katarina Wiklund
Linköping
Senior jurist
013 - 462 02 63
0706 - 63 03 09
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Presentation

  Presentation

  Katarina är specialist på generationsskiften inom de gröna näringarna.
  Katarina har även lång erfarenhet av olika fastighets- och familjerättsliga frågor, såsom köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar, nyttjanderätter, bodelningar, testamenten och arvskiften.

  Katarina har lång erfarenhet av ledarskap eftersom hon tidigare varit vd i ett medelstort företag och hon har även innehaft flera olika chefsroller inom juridisk verksamhet. Dessutom är Katarina styrelseledamot i flera bolag och i en fristående sparbank.

Sofie Pettersson
Jönköping / Linköping / Tranås
Senior jurist /
Biträdande kontorschef Jönköping
036 - 336 65 15
0726 - 66 91 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Presentation

  Presentation

  Sofie åtar sig främst uppdrag inom familjerätten. Hon företräder klienter som ombud i bodelning, arvstvister och andra familjerättsliga tvister. Vidare åtar hon sig uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare.

  Sofie arbetar även med familjejuridiska handlingar, generationsskiften och offentliga uppdrag såsom god man, rättegångsbiträde och målsägandebiträde.

Sara Hägglöf
Jönköping / Tranås
Senior jurist
036 -19 64 47
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Presentation

  Presentation

  Sara ingår i advokatbyråns familjerättsgrupp och har sin spetskompetens inom den ekonomiska familjerätten. Hon företräder klienter i arvstvister, bodelningar och andra familjerättsliga tvister och arbetar även med generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften och övriga familjerättsliga handlingar.

  Sara åtar sig uppdrag som boutredningsman, skiftesman och bodelningsförrättare.

Jeanette Apelstig
Nyköping / Linköping
Senior jurist
013 - 462 02 65
0155 - 20 11 61
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Presentation

  Presentation

  Jeanette har lång erfarenhet och gedigen kunskap att vägleda, medla och genomföra generationsskiften inom jord- och skogsbruk. Utifrån hennes egna erfarenheter som lantbrukare har hon förståelse för de utmaningar som ett generationsskifte står inför. Vägledande för henne är öppen och rak kommunikation, respekt för allas önskemål och belyser olika möjligheter för att uppnå det optimala resultatet, vilket bygger på långsiktighet och med en förhoppning om god sämja. 

  Jeanette har även gedigen erfarenhet av att bistå klienter inom ekonomisk familjerätt, såsom bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsskillnad, testamenten, framtidsfullmakter samt upprättande av övriga familjerättsliga dokument. 

  Jeanette företräder även klienter i tvister inom ekonomisk familjerätt och åtar sig uppdrag som boutredningsman. 

Pauline Ahlnér
Jönköping
Biträdande jurist
0708 - 31 11 41
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Presentation

  Presentation

  Pauline är verksam inom obeståndsrätt men arbetar även med ekonomisk familjerätt såsom bodelningar, arvskiften och testamenten. Hon biträder klienter i mål enligt LVU och i vårdnadstvister. Hon har omfattande förvaltningsrättslig erfarenhet och biträder klienter i tvister mot bland annat Försäkringskassan.

Getoar Gjikokaj
Jönköping
Biträdande jurist
036 - 336 65 16
0720 - 88 79 79
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Presentation

  Presentation

  Getoar är verksam inom affärsjuridik, mark-och miljörätt och åtar sig offentliga uppdrag.

  Därutöver bistår Getoar även i byråns övriga verksamhetsområden inom tvistemål, fastighetsrätt och skadeståndsrätt.

Cecilia Borgenhede
Föräldraledig
 • Presentation

  Presentation

  Cecilia är främst verksam inom mark- och miljöjuridik. Hon arbetar bland annat med frågor rörande fastighetsrätt, förorenad mark samt tillståndsärenden för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.

  Cecilia har även erfarenhet från både statlig och kommunal verksamhet.

Till oss kan du komma om du eller ditt företag vill ha förebyggande juridisk rådgivning eller om du befinner dig i en domstolsprocess. Oavsett kommer vi göra vårt yttersta för att hjälpa dig på allra bästa sätt. Hos Agri Advokater är du i trygga händer.

Från och med nu byter vi namn till Agri Advokater.

Vi brinner lite extra för de gröna näringarna och har vår spetskompetens inom lantbrukssektorn. Därför är det ett naturligt steg att även vårt namn ska spegla vår inriktning.